Keelde osakonnad

Võtame kehtestamise taotluste riiklike büroode ajakirja mistahes keeles avaldamiseks (sh kunstlik, ohustatud ja surnud), ning kutsume vabatahtlike koostööks – autorid, tõlkijad, korrektorid, toimetajad.